Anasayfa Nasıl Konumlandırılmalıdır
Nasıl Konumlandırılmalıdır

Yüksek tehlike potansiyeli içeren alanlara ilişkin koruma tertibatı yükseklikleri resimlerdeki tabloda verilmiştir. Belirtilen değerler fiziksel koruma tertibatı üzerinden erişim için referans alınmıştır (CRO)

Emniyetli alanda kalmak için, yukardaki tablolarda belirlenen CRO ve CRT değerlerinden hangisi daha büyükse “C” referans değeri olarak kabul edilir.

Fiziksel koruma tertibatlarından, makineye erişimi (bakım-ayar vs. sebebiyle) kontrol altına almak için kilitleme tertibatları kullanılmalıdır. Kilitleme tertibatıyla birlikte kullanılan fens sistemlerinin doğru konumlandırmak için bazı hesaplamalar yapılmalıdır.

Sosyal Medyada Paylaş